THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ 

Nghiên cứu sinh: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NAM

Chuyên ngành: KHOA HỌC CÂY TRỒNG

Khóa: 2010

Ngày bảo vệ: 24/06/2016

Tên Luận án:

 

TẠO CÂY CÀ CHUA MANG GEN HBsAg BẰNG PHƯƠNG PHÁP BIẾN NẠP GEN DÙNG VI KHUẨN Agrobacterium tumefaciens

Xem chi tiết tại đây:

 Những Thông tin đóng góp mới Luận án Tiến sĩ

Bản Tóm tắt Luận Án tiến sĩ

Toàn Văn Luận Án Tiến sĩ

Số lần xem trang : :2058
Nhập ngày : 24-05-2016
Điều chỉnh lần cuối :19-07-2016

Công bố thông tin luận án Tiến sĩ NCS Trịnh Minh Hoàng(24-11-2016)

Công bố thông tin luận án TS. Trần Anh Hùng(23-03-2016)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

HTML Hit Counters

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín hai bảy một một

Xem trả lời của bạn !