Nhân sự:

 

Trưởng phòng Đào tạo Sau đại học: 

TS. Bùi Ngọc Hùng

Giảng viên chính

Trưởng bộ môn Máy sau thu hoạch và chế biến

 Khoa Cơ khí Công nghệ

ĐT: 08 – 38963339   Fax: 08 – 38960713

Email: buingochung@hcmuaf.edu.vnhungbuingoc@gmail.com

 Phó trưởng phòng Đào tạo Sau đại học: 

PGS.TS. Lê Anh Đức

Giảng viên chính

Bộ môn Công nghệ nhiệt lạnh

Khoa Cơ khí Công nghệ

ĐT: 08 – 38963339   Fax: 08 – 38960713

Email: leanhduc@hcmuaf.edu.vn

 

Các chuyên viên:

ThS. Đặng Thế Chiêu

ThS. Phan Thị Kim Phụng

Bùi Thị Cẩm Phương

Lưu Thanh Quang

Đặng Thị Thu Trang

Trần Thị Diễm Tuyền

 
 

 

Trang liên kết

 

 

 

HTML Hit Counters