THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ 

Nghiên cứu sinh: TRỊNH MINH HOÀNG

Chuyên ngành: LÂM SINH

Khóa: 2009

Ngày bảo vệ: 29/10/2016

Tên Luận án:

 NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG TÍCH TỤ CARBON CỦA RỪNG TỰ NHIÊN Ở TỈNH NINH THUẬN

Xem chi tiết tại đây:

 Những Thông tin đóng góp mới Luận án Tiến sĩ

Bản Tóm tắt Luận Án tiến sĩ

Toàn Văn Luận Án Tiến sĩ

Số lần xem trang : :884
Nhập ngày : 24-11-2016
Điều chỉnh lần cuối :

Công bố thông tin luận án Tiến sĩ NCS Nguyễn Thị Phương Nam(24-05-2016)

Công bố thông tin luận án TS. Trần Anh Hùng(23-03-2016)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

HTML Hit Counters

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín bảy chín tám ba

Xem trả lời của bạn !