Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 22881
Toàn hệ thống: 371069
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

Thực hiện theo chủ trương nhà trường, Phòng Đào tạo Sau đại học kính thông báo lịch làm việc và học tập của nhà trường sau thời gian tạm hoãn để phòng, tránh dịch bệnh:

Học viên cao học, Nghiên cứu sinh các chuyên ngành sẽ tiếp tục thực hiện thời khóa biểu năm học từ ngày 04/05/2020 theo kế hoạch bố trí của nhà trường.

Phòng Đào tạo Sau đại học phối hợp giáo vụ Sau đại học của Khoa, Bộ môn sắp xếp lịch học cho các lớp.

Xem thông báo cụ thể

 

 

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo về danh sách nhận bằng tốt nghiệp ngày 11/01/2020.

Trang liên kết

 

 

 

 

 

HTML Hit Counters

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn hai không sáu tám

Xem trả lời của bạn !