THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ 

Nghiên cứu sinh: TRẦN ANH HÙNG

Chuyên ngành: KHOA HỌC CÂY TRỒNG

Khóa: 2008

Ngày bảo vệ: 18/07/2015

Tên Luận án:

 

ĐÁNH GIÁ NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG MỘT SỐ GIỐNGCÀ PHÊ CHÈ MỚI (Coffea arabica

TẠI CÁC TỈNH ĐẮK LẮK, ĐẮK NÔNG VÀ LÂM ĐỒNG

Xem chi tiết tại đây:

 Những Thông tin đóng góp mới Luận án Tiến sĩ

Bản Tóm tắt Luận Án tiến sĩ

Toàn Văn Luận Án Tiến sĩ

Số lần xem trang : :1540
Nhập ngày : 23-03-2016
Điều chỉnh lần cuối :23-03-2016

Công bố thông tin luận án Tiến sĩ NCS Trịnh Minh Hoàng(24-11-2016)

Công bố thông tin luận án Tiến sĩ NCS Nguyễn Thị Phương Nam(24-05-2016)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

HTML Hit Counters

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai chín năm không một

Xem trả lời của bạn !