* CHÀO ĐÓN TÂN HỌC VIÊN KHÓA 2015 *

Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tổ chức buổi bảo vệ Luận án Tiến sỹ cấp Trường của NCS Trần Quốc Nam

[THÔNG TIN NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ]

THÔNG BÁO

V/v nhận bằng Thạc sĩ đợt 1 năm 2015

Lịch nhận bằng tốt nghiệp:

- Ngày 09/10/2015, Tại Hội trường Phượng Vỹ, Giảng đường Phượng Vỹ

Lịch nhận thư mời nhận bằng:

 - Từ ngày ra thông báo đến trước ngày 08/10/2015, Tại phòng 105, Nhà A1, Trường ĐH Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

Các thủ tục cần hoàn thành trước lễ nhận bằng:

 - Hoàn tất việc chỉnh sửa (nội dung và format) và Nộp luận văn hoàn chỉnh trước ngày 08/10/2015

 

Danh sách các học viên NHẬN BẰNG THẠC SĨ đợt 1 năm 2015