* TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM *-----------* GIA HẠN THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2014 ĐẾN NGÀY 15/9/2014 *

 LỊCH CÔNG BỐ ĐIỂM THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC - dời sang 16h00 ngày 19/09/2014

Kính Thông báo!