Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 56
Toàn hệ thống: 1383
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo về cảnh cáo học vụ đối với học viên Cao học khóa 2016

Xem Thông báo

Danh sách học viên Khóa 2016 chưa bảo vệ đề cương nghiên cứu

 

 

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo về cảnh cáo học vụ đối với học viên Cao học khóa 2016 lần cuối

Xem Thông báo Cảnh báo học vụ

Danh sách học viên Khóa 2016 chưa có quyết định giao Đề cương nghiên cứu

 Danh sách học viên Khóa 2016 chưa bảo vệ Luận văn Thạc sĩ

Lưu ý: Học viên phải hoàn thành chuẩn đầu ra Anh văn trước ngày Bảo vệ luận văn. Chuẩn đầu ra anh văn được tính 2 năm kể từ ngày thi (Ngoại trừ văn bằng cử nhân Anh văn)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

HTML Hit Counters

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu một một sáu bảy

Xem trả lời của bạn !