LỊCH THI TRIẾT HỌC

Phòng Đào tạo Sau đại học Thông báo Lịch thi môn Triết học Sau đại học các lớp tại trường như sau: 

Nhóm 1   Ngày thi: 15/11/2016   Giờ thi: 14h00    Phòng thi:    T202,    T203

Nhóm 2   Ngày thi: 16/11/2016   Giờ thi: 08h00    Phòng thi:    T202,     T203,    T204

Nhóm 3   Ngày thi: 17/11/2016   Giờ thi: 08h00    Phòng thi:    T202,     T203,    T204

Lưu ý: Học viên phải bắt buộc đeo thẻ học viên khi đi dự thi. Học viên chưa được làm thẻ học viên sẽ không được dự thi.

Số lần xem trang : :2568
Nhập ngày : 26-10-2016
Điều chỉnh lần cuối :14-11-2016

Tiến độ học tập Khóa 2016

Thông báo cảnh cáo học vụ học viên Khóa 2016 - Cập nhật 19.6.20186(19-06-2018)

THỜI KHÓA BIỂU K2016 - HỌC KỲ II(05-10-2016)

Thông báo điểm môn TRIẾT HỌC khóa 2016(08-02-2017)

Thông báo LỊCH THI các lớp 2016(16-01-2017)

Thông báo LỊCH THI đợt 1(29-12-2016)

Thông báo Đăng ký môn học(26-12-2016)

Thông báo Đăng ký môn học(26-12-2016)

LỊCH HỌC MÔN TRIẾT HỌC TẠI CÁC PHÂN HIỆU(26-10-2016)

THÔNG BÁO LÀM THẺ HỌC VIÊN KHÓA 2016(05-10-2016)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

HTML Hit Counters

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm năm tám hai sáu

Xem trả lời của bạn !