THÔNG BÁO

V/v làm thẻ Học viên Cao học khóa 2016

 

Nhằm phục vụ tốt hơn công tác làm thẻ Học viên Cao học khóa 2016, Phòng Đào tạo sau đại học thông báo một số nội dung như sau:

1.      Đối với học viên tại trường

Nhà trường sẽ bố trí chụp ảnh để làm thẻ học viên cho các lớp vào hai ngày 08 và 09/10/2016; tại Phòng T101, khu giảng đường Sau đại học.

 (Xem Lịch cụ thể)

 Lưu ý: Mọi trường hợp không tham gia chụp ảnh sẽ không được cấp thẻ Học viên Cao học; Nhà trường sẽ không chịu trách nhiệm về thủ tục và quyền lợi học viên khi tham gia các hoạt động học tập tại trường.

2.      Đối với học viên tại các phân hiệu

- Học viên nộp hình (hình thẻ 3x4) về cho lớp trưởng các lớp bằng file mềm có phần mở rộng “.jpg” và tên file có định dạng như sau [Mã số Ảnh].jpg.

Ví dụ: 001.jpg; 251.jpg; 522.jpg

(Danh sách Mã số Ảnh học viên đính kèm:

tại Gia Lai; tại Ninh Thuận; tại Đà Lạt; tại Bảo Lộc; tại Bạc Liêu; tại Cà Mau; tại Tiền Giang)

- Lớp trưởng các lớp tổng hợp và gửi về Email của phòng Đào tạo Sau đại học (psdh@hcmuaf.edu.vn) muộn nhất là 16h00 ngày 11/11/2016 (thứ 6).

Lưu ý: Mọi trường hợp không nộp ảnh hoặc nộp ảnh không đúng qui định sẽ không được cấp thẻ. Nhà trường sẽ không chịu trách nhiệm về thủ tục và quyền lợi học viên khi tham gia các hoạt động học tập tại trường.

 

                                       TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Số lần xem trang : :2354
Nhập ngày : 05-10-2016
Điều chỉnh lần cuối :06-10-2016

Tiến độ học tập Khóa 2016

Thông báo cảnh cáo học vụ học viên Khóa 2016 - Cập nhật 19.6.20186(19-06-2018)

THỜI KHÓA BIỂU K2016 - HỌC KỲ II(05-10-2016)

Thông báo điểm môn TRIẾT HỌC khóa 2016(08-02-2017)

Thông báo LỊCH THI các lớp 2016(16-01-2017)

Thông báo LỊCH THI đợt 1(29-12-2016)

Thông báo Đăng ký môn học(26-12-2016)

Thông báo Đăng ký môn học(26-12-2016)

Thông báo LỊCH THI TRIẾT HỌC Khóa 2016 - Tại Trường(26-10-2016)

LỊCH HỌC MÔN TRIẾT HỌC TẠI CÁC PHÂN HIỆU(26-10-2016)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

HTML Hit Counters

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba một năm chín chín

Xem trả lời của bạn !