Thống kê


Đang xem 147
Toàn hệ thống: 2155
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

A. BIỂU MẪU CẤP KHOA CHUYÊN MÔN

I. Hồ sơ xét tuyển: 

Biên bản đánh giá hồ sơ xét tuyển.

II. Mẫu sinh hoạt học thuật Khoa chuyên môn (Tiểu luận tổng quan)

- Phiếu đề xuất TLTQ cấp Trường

III. Hồ sơ chuyên đề cấp Khoa

- Biên bản bảo vệ chuyên đề cấp Khoa

- Mẫu nhận xét

- Phiếu đề xuất chuyên đề cấp Trường

IV. Hồ sơ bảo vệ seminar kết quả tại Khoa chuyên môn

- Biên bản sinh hoạt seminar kết quả nghiên cứu

- Mẫu nhận xét thành viên HĐ

- Mẫu đề xuất Hội đồng đánh giá LATS cấp Cơ sở

B. BIỂU MẪU DÀNH CHO THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG CẤP TRƯỜNG

I. Tiểu luận tổng quan cấp Trường

- Phiếu nhận xét TLTQ cấp Trường

- Phiếu chấm TLTQ

II. Chuyên đề cấp Trường

- Phiếu nhận xét chuyên đề cấp Trường

- Phiếu chấm chuyên đề cấp Trường

III. Cấp cơ sở

- Mẫu nhận xét LATS cấp Cơ sở

IV. Mẫu nhận xét dành cho Phản biện độc lập 

V. Mẫu nhận xét tóm tắt LATS

- Mẫu dành cho cơ quan

- Mẫu dành cho cá nhân

VI. Cấp Trường

- Mẫu nhận xét LATS cấp Trường.

C. BIỂU MẪU DÀNH CHO NGHIÊN CỨU SINH

- Đơn xin bảo vệ Tiểu luận tổng quan

- Đơn xin bảo vệ chuyên đề

- Đơn xin bảo vệ cấp Cơ sở

- Đơn xin bảo vệ cấp Trường

- Đơn xin điều chỉnh tên đề tài

- Mẫu xác nhận sử dụng số liệu luận án tiến sĩ

- Mẫu xác nhận chỉnh sửa sau cấp Cơ sở

- Mẫu xác nhận chỉnh sửa sau bảo vệ cấp Trường.

 

 

 

 

 

Trang liên kết

 

 

 

 

HTML Hit Counters

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy năm bốn tám bảy

Xem trả lời của bạn !