Thống kê


Đang xem 95
Toàn hệ thống: 1160
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

 Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2024 - Đợt 1 với các nội dung như sau:

1. Về hình thức đào tạo bao gồm:

- Xét tuyển (MIỄN THI)

- Kết hợp giữa xét tuyển và thi tuyển

- Thi tuyển.

2. Hồ sơ dự tuyển: ứng viên vui lòng xem danh mục hồ sơ dự tuyển tại link:

https://pgo.hcmuaf.edu.vn/contents.php?ids=36430&ur=pgo

3. Thời gian ôn tập  dự tuyển

- Thời gian dự kiến ôn thi: 13/7/2024 - 28/7/2024

- Thời gian xét tuyển dự kiến: 08 - 12/7/2024

- Thời gian thi tuyển dự kiến: 03,04/8/2024

- Thời gian hết hạn nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 28/6/2024.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng xem file thông báo tại đây.

Trân trọng!

 

 

 

Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ tại Phân hiệu Gia Lai năm 2022 - Đợt 2

Ứng viên vui lòng xem thông tin chi tiết tại đây.

Trân trọng!

Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ tại Phân hiệu Ninh Thuận năm 2022 - Đợt 2

Ứng viên vui lòng xem thông tin chi tiết tại đây.

Trân trọng!

 Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Đợt 2 năm 2022 với các nội dung như sau:

1. Về hình thức đào tạo bao gồm:

- Xét tuyển (MIỄN THI)

- Kết hợp giữa xét tuyển và thi tuyển

- Thi tuyển

2. Hồ sơ dự tuyển: ứng viên vui lòng xem danh mục hồ sơ dự tuyển tại link:

https://pgo.hcmuaf.edu.vn/contents.php?ids=36430&ur=pgo

3. Thời gian ôn tập và dự tuyển

- Thời gian dự kiến ôn thi: 17/10/2022 - 20/11/2022

- Thời gian xét tuyển dự kiến: 07 - 10/11/2022

- Thời gian thi tuyển dự kiến: 26,27/11/2022

- Thời gian hết hạn nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/10/2022.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng xem file thông báo tại đây.

Trân trọng!

Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ tại Phân hiệu Ninh Thuận năm 2022 - Đợt 1 

Ứng viên vui lòng xem thông tin chi tiết tại đây.

Trân trọng!

Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Đợt 1 năm 2022 với các nội dung như sau:

1. Về hình thức đào tạo bao gồm:

- Xét tuyển (MIỄN THI)

- Kết hợp giữa xét tuyển và thi tuyển

- Thi tuyển

2. Hồ sơ dự tuyển: ứng viên vui lòng xem danh mục hồ sơ dự tuyển tại link:

https://pgo.hcmuaf.edu.vn/contents.php?ids=36430&ur=pgo

3. Thời gian ôn tập và dự tuyển

- Thời gian dự kiến ôn thi: 05/3/2022 - 05/4/2022

- Thời gian xét tuyển dự kiến: 23 - 25/3/2022

- Thời gian thi tuyển dự kiến: 16,17/4/2022

- Thời gian hết hạn nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 18/3/2022.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng xem file thông báo tại đây.

Trân trọng!

 

 

 

                          

 DANH MỤC CÁC NGÀNH ĐÚNG, NGÀNH PHÙ HỢP, NGÀNH GẦN, NGÀNH KHÁC VÀ CÁC MÔN HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC CÁC CHUYÊN NGÀNH DỰ TUYỂN TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

Ứng viên xem danh mục tại file này!

Trang liên kết

 

 

 

 

HTML Hit Counters

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một bốn không ba năm

Xem trả lời của bạn !