Thống kê


Đang xem 87
Toàn hệ thống: 3071
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

 Phòng Đào tạo Sau đại học Thông báo Thời khóa biểu dành cho học viên Khóa 2021 theo các chuyên ngành như sau:

1. Chuyên ngành Quản lý đất đai (Học viên xem tại đây)

2. Chuyên ngành Quản lý tài nguyên và Môi trường (Học viên xem tại đây)

3. Chuyên ngành Bảo vệ Thực vật (Học viên xem tại đây)

4 Chuyên ngành Khoa học Cây trồng (Học viên xem tại đây)

5. Chuyên ngành Nuôi trồng Thủy sản (Học viên xem tại đây)

6. Chuyên ngành Kỹ thuật Cơ khí (Học viên xem tại đây)

7. Chuyên ngành Công nghệ Sinh học (Học viên xem tại đây)

8. Chuyên ngành Lâm học. (Học viên xem tại đây).

9. Chuyên ngành Chăn nuôi. (Học viên xem tại đây).

10. Chuyên ngành Thú y (Học viên xem tại đây).

11. Các chuyên ngành Kinh tế. (Học viên xem tại đây).

12. Chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm. (Học viên xem tại đây).

 

Chúc tất cả học viên có một học kỳ đạt kết quả tốt.

Trân trọng!

Số lần xem trang: 978
Điều chỉnh lần cuối: 18-08-2022

Thời khóa biểu Thạc sĩ

Thời Khóa biểu Cao học Khóa 2022 (18-08-2022)

LỊCH HỌC CÁC LỚP CAO HỌC NGÀY 19,20/02/2022 (17-02-2022)

Thời khóa biểu cập nhật (11/3/2021) (11-03-2021)

Trang liên kết

 

 

 

 

HTML Hit Counters

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba không chín bảy một

Xem trả lời của bạn !