Lớp tại Gia Lai: ngày 28, 29 và 30/10/2016, học tại Phân hiệu Gia Lai

Lớp tại Bạc Liêu: ngày 04,05,06/11, học tại Trường Đại học Bạc Liêu

Lớp tại Bảo Lộc: ngày 11,12, 13/11/2016, học tại Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc

Lớp tại Cà Mau: ngày 18, 19, 20/11/2016, học tại Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau

Lớp tại Tiền Giang: ngày 23,24,25/12/2016, học tại Trường Đại học Tiền Giang

Lớp tại Ninh Thuận: ngày 06,07,08/01/2017, học tại Phân hiệu Ninh Thuận

Lớp tại Đà Lạt: ngày 13,14,15/01/2016, học tại Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Lâm Đồng

Số lần xem trang : :517
Nhập ngày : 26-10-2016
Điều chỉnh lần cuối :

Tiến độ học tập Khóa 2016

Thông báo LỊCH THI các lớp đợt 2 (Sau Tết Nguyên Đán) (16-01-2017)

Thông báo LỊCH THI đợt 1(29-12-2016)

Thông báo Đăng ký môn học(26-12-2016)

Thông báo Đăng ký môn học(26-12-2016)

Thông báo LỊCH THI TRIẾT HỌC Khóa 2016 - Tại Trường(26-10-2016)

THÔNG BÁO LÀM THẺ HỌC VIÊN KHÓA 2016(05-10-2016)

THỜI KHÓA BIỂU & BỐ TRÍ PHÒNG HỌC - HỌC KỲ I(05-10-2016)

Trang liên kết

 

 

 

HTML Hit Counters