Hiện tại còn rất nhiều học viên các chuyên ngành khóa 2013 chưa hoàn thành chương trình đào tạo. Phòng Đào tạo sau đại học thông báo nhắc nhở các học viên hoàn thành đúng tiến độ và phù hợp qui chế. Cụ thể:

Trang liên kết

 

 

 

HTML Hit Counters