Hiện tại còn rất nhiều học viên các chuyên ngành khóa 2013 chưa hoàn thành chương trình đào tạo. Phòng Đào tạo sau đại học thông báo nhắc nhở các học viên hoàn thành đúng tiến độ và phù hợp qui chế. Cụ thể:

Trang liên kết

 

 

 

 

 

HTML Hit Counters

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy bốn ba tám bốn

Xem trả lời của bạn !