Các Mẫu đơn: 

       - Phiếu đăng ký nhập học

     Đơn xin Bảo lưu

      - Đơn xin nhập học lại sau thời gian bảo lưu

      - Đơn xin học lại

      - Phiếu tiến độ thực hiện đề tài

      - Đơn xin gia hạn thời gian bảo vệ đề cương

                          (đối với học viên chưa bảo vệ đề cương)

       - Đơn giải trình nộp đề cương trễ hạn 

                        (đối với học viên đã bảo vệ  ĐC trễ hạn)

      - Đơn xin gia hạn thời hạn bảo vệ đề tài

      - Đơn xin thay đổi cán bộ hướng dẫn Luận văn tốt nghiệp

       - Đơn xin thay đổi đề tài tốt nghiệp

      - Đơn xin điều chỉnh tên đề tài tốt nghiệp

      - Giải trình chỉnh sửa Luận văn tốt nghiệp (Sau bảo vệ cấp trường)

 

      - Mẫu Xác nhận chỉnh sửa luận văn 

Số lần xem trang : :9200
Nhập ngày : 26-09-2016
Điều chỉnh lần cuối :21-05-2018

Biểu mẫu dùng cho Cán bộ - Giảng viên(14-10-2016)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

HTML Hit Counters

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín bốn sáu ba bốn

Xem trả lời của bạn !