Hiện tại còn rất nhiều học viên các chuyên ngành khóa 2013 chưa hoàn thành chương trình đào tạo. Phòng Đào tạo sau đại học thông báo nhắc nhở các học viên hoàn thành đúng tiến độ và phù hợp qui chế. Cụ thể:

 Học viên Khóa 2013  chưa bảo vệ Đề cương nghiên cứu: (Xem chi tiết)

Đối với học viên Khóa 2013, Học viên bảo vệ đề cương và nộp đề cương nghiên cứu về phòng Đào tạo Sau đại học chậm nhất là ngày 30/11/2015. Học viên không hoàn thành tiến độ sẽ bị xóa tên.

***Ghi chú: Tính tới ngày 27/10/2015

Số lần xem trang : :5641
Nhập ngày : 26-10-2015
Điều chỉnh lần cuối :28-10-2015

Tiến độ học tập Khóa 2013

Thông báo cảnh cáo học vụ khóa 2013 & 2014(20-02-2017)

Thông báo cảnh cáo học vụ khóa 2013 (đợt cuối) (05-05-2016)

THÔNG BÁO MỚI VỀ TIẾN ĐỘ HỌC TẬP KHÓA 2013(24-03-2016)

Nhắc nhở hoàn thành các tín chỉ BỔ SUNG đối với học viên ngành gần và ngành khác(13-01-2016)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

HTML Hit Counters

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một năm năm sáu bảy

Xem trả lời của bạn !