XEM LỊCH ÔN THI ĐỢT 1 NĂM 2018 

Cập nhật 01.02.2018

 

 HƯỚNG DẪN LỐI VÀO KHU GIẢNG ĐƯỜNG SAU ĐẠI HỌC (Mới)

 

 

 

 THỜI GIAN ĐĂNG KÝ: Đăng ký vào giờ hành chính (Từ thứ Hai đến thứ Sáu; Giờ: 7h00 - 11h30 & 13h00 - 16h00)

  

Lưu ý: 

 

 - Môn Anh văn đăng ký trực tiếp tại TT Ngoại ngữ Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM;

 

 - Môn Cơ bản và Cơ sở sẽ đăng ký tại Phòng Đào tạo Sau đại học;

 

 - Các anh chị khi đi đăng ký ôn thi đem theo 1 tấm hình thẻ 2 x 3 để làm thẻ vào lớp ôn thi;

Số lần xem trang : :20896
Nhập ngày : 04-05-2015
Điều chỉnh lần cuối :01-02-2018

TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2018

Hồ sơ tuyển sinh(08-03-2016)

Thông báo Lệ phí ôn thi(22-04-2014)

Thông báo tuyển sinh TIẾN SĨ - năm 2018(11-03-2014)

Thông báo tuyển sinh THẠC SĨ - năm 2018 - Đợt 1(11-03-2014)

Danh mục ngành phù hợp, ngành đúng và ngành gần Tuyển sinh năm 2017(25-03-2014)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

HTML Hit Counters

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một ba sáu sáu không