Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 543
Toàn hệ thống: 7803
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ 

Nghiên cứu sinh: NGUYỄN VĂN VINH

Chuyên ngành: KHOA HỌC CÂY TRỒNG

Ngày bảo vệ: 

 19/12/2019

 Tên Luận án:

NGHIÊN CỨU TẠO DÒNG LAN DENDROBIUM THẤP CÂY TRIỂN VỌNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP LAI HỮU TÍNH KẾT HỢP CHIẾU XẠ VÀ NUÔI CẤY IN VITRO

   Xem chi tiết tại đây:

Thông tin đóng góp mới của Luận án Tiến sĩ Vie - Eng

Bản Tóm tắt Luận Án tiến sĩ

Toàn Văn Luận Án Tiến sĩ 

Số lần xem trang : :66
Nhập ngày : 23-10-2019
Điều chỉnh lần cuối :08-11-2019

Thông tin bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Trường - NCS Nguyễn Thị Hoàng(15-10-2019)

Thông tin bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Trường - NCS Nguyễn Vũ Thị Hồng Loan(24-09-2019)

Thông tin bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Trường - NCS Phạm Văn Toản(31-05-2019)

Thông tin bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Trường - NCS Đào Thị Thùy Dương(28-05-2019)

Thông tin bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Trường - NCS Phan Minh Xuân(17-05-2019)

Thông tin bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Trường - NCS Đỗ Văn Thông(12-04-2019)

Thông tin bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Trường - NCS Đỗ Kim Thành(10-10-2018)

Thông tin bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Trường - NCS Hoàng Anh Tuấn(20-09-2018)

Thông tin bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Trường - NCS Nguyễn Minh Cảnh(28-06-2018)

Thông tin bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Trường - NCS Phạm Thị Hồng Hải(24-04-2018)

Thông tin bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Trường - NCS Nguyễn Văn Nhẫn(12-03-2018)

Thông tin bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Trường - NCS Phạm Công Trí(12-01-2018)

Thông tin bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Trường - NCS Nguyễn An Đệ(17-11-2017)

Thông tin bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Trường - NCS Lê Quang Huy(26-10-2017)

Thông tin bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Trường - NCS Vũ Mạnh(08-05-2017)

Thông tin bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Trường - NCS Mai Hải Châu(04-10-2016)

Thông tin bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Trường - NCS Trịnh Minh Hoàng(29-09-2016)

Thông tin bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Trường - NCS Nguyễn Thị Phương Nam(24-05-2016)

Thông báo v/v Bảo vệ Luận án Tiến sỹ cấp Trường - NCS Trần Quốc Nam(24-05-2016)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

HTML Hit Counters

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám ba bảy hai tám

Xem trả lời của bạn !