Phụ lục VII - QUI ĐỊNH VỀ SEMINAR CHUYÊN NGÀNH

(Trích Qui định về đào tạo trình độ Thạc sĩ của Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM ban hành theo quyết định số 3575/QĐ-ĐHNL-SĐH ngày 27/12/2014)

Số lần xem trang : :8198
Nhập ngày : 13-04-2015
Điều chỉnh lần cuối :

Phụ lục về Qui định Luận văn Thạc sĩ(13-04-2015)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

HTML Hit Counters

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín sáu bảy bảy bốn

Xem trả lời của bạn !