Phòng Đào tạo Sau đại học công bố danh sách được xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2016, gồm:

83 học viên khóa 2012;

38 học viên khóa 2013;

28 học viên khóa 2014;

 

Số lần xem trang : :3579
Nhập ngày : 21-09-2016
Điều chỉnh lần cuối :21-11-2016

THÔNG BÁO - TIN TỨC (ThS)

LỊCH THI HỌC KỲ - KHÓA 2015(30-06-2016)

Trang liên kết

 

 

 

HTML Hit Counters