Head of Postgraduate Office:

PhD. Bùi Ngọc Hùng

Lecturer – Head of  Machine harvest and processing Department - Faculty of Engineering Technology

ĐT: 08 – 38963339   Fax: 08 – 38960713

Email: buingochung@hcmuaf.edu.vnhungbuingoc@gmail.com

 

Vice Head of Postgraduate Office:

Ass.Prof., PhD. Lê Anh Đức

Lecturer – Machine harvest and processing Department –

Faculty of Engineering Technology

ĐT: 08 – 38963339   Fax: 08 – 38960713

 

Email: leanhduc@hcmuaf.edu.vn

 

Officers:

MSc. Đặng Thế Chiêu

MSc. Phan Thị Kim Phụng

Bùi Thị Cẩm Phương

Lưu Thanh Quang

Đặng Thị Thu Trang

Trần Thị Diễm Tuyền

 

Web links

 

 

 

 

 

HTML Hit Counters

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu chín ba sáu sáu

Xem trả lời của bạn !