BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 02 năm 2017

 

THÔNG BÁO

V/v điều chỉnh kế hoạch tuyển sinh Sau đại học đợt 1 – 2017

 

 

Nhằm đảm bảo số lượng hồ sơ dự tuyển và tạo điều kiện cho thí sinh hoàn tất hồ sơ dự tuyển đợt tuyển sinh Sau đại học đợt 1 năm 2017. Trường Đại học Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh thông báo đến các đơn vị liên quan và thí sinh về việc điều chỉnh kế hoạch tuyển sinh đợt 1 như sau :

1. Thời gian nhận hồ sơ dự thi : Hạn chót nhận hồ sơ dự thi là ngày 30/3/2017.

2. Thời gian tuyển sinh : Ngày 15 và 16 tháng 4 năm 2017, tại trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh (KP6, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh).

3. Thời gian ôn thi tại trường và các phân hiệu : Dự kiến sẽ điều chỉnh phù hợp với số lượng đăng ký và thời gian thi.

Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh thông báo đến các đơn vị và thí sinh để tiện theo dõi thực hiện kế hoạch tuyển sinh.

Trân trọng.

 

 

 

Số lần xem trang : :2668
Nhập ngày : 09-02-2017
Điều chỉnh lần cuối :09-02-2017

TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2017

THÔNG BÁO NHẬN GIẤY BÁO DỰ THI ĐỢT 1 NĂM 2017(12-08-2016)

THÔNG BÁO TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC (13-02-2017)

Hồ sơ tuyển sinh(08-03-2016)

LỊCH ÔN THI(04-05-2015)

Thông báo Lệ phí ôn thi(22-04-2014)

Thông báo tuyển sinh TIẾN SĨ - năm 2017(11-03-2014)

Thông báo tuyển sinh THẠC SĨ - năm 2017 - Đợt 1(11-03-2014)

Danh mục ngành phù hợp, ngành đúng và ngành gần Tuyển sinh năm 2017(25-03-2014)

Trang liên kết

 

 

 

HTML Hit Counters

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một ba ba chín chín