Các biểu mẫu sử dụng trong xét tuyển Nghiên Cứu Sinh

          - Biên bản đánh giá Hồ sơ xét tuyển của ứng viên (Tải mẫu tại đây)

          - Phiếu đánh giá Hồ sơ xét tuyển của ứng viên NCS (Tải mẫu tại đây)

Các biểu mẫu báo cáo tiến độ Nghiên cứu sinh

           - Mẫu báo cáo tiến độ định kỳ (2 lần/năm) (Tải mẫu tại đây)

          - Mẫu báo cáo học tập toàn khóa (Tải mẫu tại dây)

Các biểu mẫu Hội đồng bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Cơ sở

           - Phiếu nhận xét Luận án Tiến sĩ cấp Cơ sở (Tải mẫu tại đây)

 

          

 

MẪU PHIẾU NHẬN XÉT TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ (Hội đồng Trường)

 

Số lần xem trang : :911
Nhập ngày : 30-05-2016
Điều chỉnh lần cuối :23-12-2016

Biểu mẫu NCS

Trang liên kết

 

 

 

 

 

HTML Hit Counters

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám tám năm năm năm