Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 03 năm 2016

THÔNG BÁO

V/v hoàn thành thủ tục gia hạn tiến độ học tập đối với Khóa 2013, 2014

 

Căn cứ qui chế đào tạo trình độ Thạc sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 và qui định về đào tạo trình độ Thạc sĩ của Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM ban hành theo quyết định số 3575/QĐ-ĐHNL-SĐH ngày 31/12/2014.

Căn cứ quyết định công nhận học viên cao học các khóa 2013 và 2014.

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đến tất cả học viên cao học khóa 2013, 2014 điều kiện và thủ tục gia hạn tiến độ học tập như sau:

Theo đúng qui định, học viên khóa đầu vào năm 2013 phải bảo vệ đề cương muộn nhất vào cuối học kỳ thứ 3 (tức vào khoảng tháng 02/2015) và thời hạn muộn nhất bảo vệ luận văn là tháng 9/2015. Hiện tại, còn rất nhiều học viên chưa hoàn tất. Do vậy, trường tạo điều kiện cho các học viên khóa 2013 được gia hạn hoàn thành đề cương nghiên cứu đến cuối tháng 6/2016. Các học viên đã hoàn thành đề cương nghiên cứu nhưng chưa hoàn tất bảo vệ luận văn tốt nghiệp sẽ được gia hạn bảo vệ luận văn đến tháng 9/2017.

Đối với học viên khóa đầu vào năm 2014, thời hạn muộn nhất bảo vệ đề cương là vào cuối học kỳ thứ 2 (tức vào khoảng tháng 8/2015) và thời hạn muộn nhất bảo vệ luận văn là tháng 4 năm 2016. Trường cho phép được gia hạn hoàn thành đề cương nghiên cứu đến cuối tháng 9/2016 và thời hạn bảo vệ luận văn được gia hạn đến tháng 9/2017.

Thủ tục gia hạn:

Tải mẫu đơn và hoàn thành thông tin yêu cầu trên mẫu đơn có đủ xác nhận của Cán bộ hướng dẫn, Khoa / Bộ môn và nộp về phòng Đào tạo Sau đại học kèm theo các hồ sơ minh chứng yêu cầu.

(Tải các mẫu đơn tại đây) 

Hạn chót nhận đơn xin gia hạn đề cương: là ngày 28/4/2016.

Hạn chót nhận đơn gia hạn thời gian bảo vệ luận văn là ngày 30/6/2016.

 

                                                          PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Số lần xem trang : :2282
Nhập ngày : 24-03-2016
Điều chỉnh lần cuối :08-04-2016

Tiến độ học tập Khóa 2014

Thông báo cảnh cáo học vụ khóa 2014 (đợt cuối) (05-05-2016)

Nhắc nhở hoàn thành các tín chỉ BỔ SUNG đối với học viên ngành gần và ngành khác(13-01-2016)

Thông báo nhận chứng chỉ triết các lớp Khóa 2014(30-11-2015)

TIẾN ĐỘ HỌC TẬP CAO HỌC KHÓA 2014(28-10-2015)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

HTML Hit Counters

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu hai ba bảy tám

Xem trả lời của bạn !