Các Anh/Chị học viên Cao học chưa hoàn thành các học phần bổ sung liên hệ cán bộ phụ trách tại Khoa/Bộ môn để đăng ký và được xếp lịch học.

Xem danh sách

Số lần xem trang : :1767
Nhập ngày : 13-01-2016
Điều chỉnh lần cuối :16-02-2016

Tiến độ học tập Khóa 2015

Thông báo cảnh cáo học vụ học viên Khóa 2015 - Cập nhật 19.6.2018(20-12-2017)

Thông báo v/v nhắc nhở tiến độ học tập khóa 2015(16-11-2016)

THỜI KHÓA BIỂU & BỐ TRÍ PHÒNG HỌC - HỌC KỲ II(16-02-2016)

THÔNG BÁO BÁO CÁO TÌNH HÌNH HỌC TẬP HKI & ĐĂNG KÝ MÔN HỌC HỌC KỲ II(03-12-2015)

THÔNG BÁO LỊCH THI TRIẾT HỌC KHÓA 2015(10-11-2015)

Điểm danh Lớp Triết học Khóa 2015(04-11-2015)

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I(26-10-2015)

BỐ TRÍ PHÒNG HỌC CÁC LỚP CAO HỌC KHÓA 2015(26-10-2015)

KẾ HOẠCH HỌC TẬP KHÓA 2015(26-10-2015)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

HTML Hit Counters

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một năm năm một một

Xem trả lời của bạn !