THÔNG BÁO 

Báo cáo tình hình học tập Học kỳ I - Khóa 2015

- Cán sự cán lớp Cao học khóa 2015 kiểm tra và báo cáo tiến độ học các môn học trong học kỳ I (năm học 2015 - 2016).

- Báo cáo dự kiến và hình thức kiểm tra kết thúc môn học các môn học thuộc học kỳ I.

- Báo cáo nộp về Phòng Đào tạo Sau đại học qua Email: psdh@hcmuaf.edu.vn chậm nhất 16g00 ngày 30/12/2015

(Mẫu báo cáo được gửi qua Email lớp)

Đăng ký môn học học kỳ II - Khóa 2015

- Cán sự các lớp cho học viên đăng ký môn học học kỳ II. Yêu cầu, bảo đảm đủ số lượng học viên tối thiểu là 10 học viên/ môn học (Ngoại trừ các lớp có tổng số học viên dưới 10 HV)

- Các lớp gửi 02 Bảng đăng ký môn học: 01 về Phòng Đào tạo Sau đại học (P.105, Nhà A1); 01 về Văn phòng Khoa/Bộ môn

(Mẫu Đăng ký được gửi qua Email lớp)

Số lần xem trang : :4368
Nhập ngày : 03-12-2015
Điều chỉnh lần cuối :

Tiến độ học tập Khóa 2015

Thông báo cảnh cáo học vụ học viên Khóa 2015 - Cập nhật 19.6.2018(20-12-2017)

Thông báo v/v nhắc nhở tiến độ học tập khóa 2015(16-11-2016)

THỜI KHÓA BIỂU & BỐ TRÍ PHÒNG HỌC - HỌC KỲ II(16-02-2016)

Nhắc nhở hoàn thành các tín chỉ bổ sung đối với học viên ngành gần và ngành khác(13-01-2016)

THÔNG BÁO LỊCH THI TRIẾT HỌC KHÓA 2015(10-11-2015)

Điểm danh Lớp Triết học Khóa 2015(04-11-2015)

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I(26-10-2015)

BỐ TRÍ PHÒNG HỌC CÁC LỚP CAO HỌC KHÓA 2015(26-10-2015)

KẾ HOẠCH HỌC TẬP KHÓA 2015(26-10-2015)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

HTML Hit Counters

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một năm không chín sáu

Xem trả lời của bạn !