Cập nhật tiến độ học tập học viên cao học các lớp Cao học năm 2014 (áp dụng Thông tư 15/2014/TT-BGDĐT)

 (Xem Danh sách học viên chưa bảo vệ đề cương)

Lưu ý:

 - Học viên Khóa 2014 có tổng thời gian học là 1,5 năm (tương đương 3 học kỳ);

 - Học viên được gia hạn thêm 1,5 năm với các điều kiện sau:

         + Hoàn thành đề cương nghiên cứu (có điểm và đã nộp đề cương chỉnh sửa về Phòng SĐH để ra quyết định công nhận đề tài);

         + Hoàn thành tất cả các môn học (đủ tín chỉ tích lũy theo chương trình khung);

         + Hoàn thành nghĩa vụ học phí học kỳ 1 và học kỳ 2.

 - Trong thời gian gia hạn, Học viên sẽ phải đóng tiền phạt trễ hạn.

Số lần xem trang : :5911
Nhập ngày : 28-10-2015
Điều chỉnh lần cuối :

Tiến độ học tập Khóa 2014

Thông báo cảnh cáo học vụ khóa 2014 (đợt cuối) (05-05-2016)

THÔNG BÁO VỀ TIẾN ĐỘ HỌC TẬP KHÓA 2014(24-03-2016)

Nhắc nhở hoàn thành các tín chỉ BỔ SUNG đối với học viên ngành gần và ngành khác(13-01-2016)

Thông báo nhận chứng chỉ triết các lớp Khóa 2014(30-11-2015)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

HTML Hit Counters

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy bốn chín không một

Xem trả lời của bạn !