- Chuyên ngành:

     Tại trường

 1. Khoa học cây trồng  (60.62.01.10);
 2. Bảo vệ thực vật  (60.62.01.12);                                     
 3. Chăn nuôi (60.62.01.05);                            
 4. Thú y (60.64.01.01);                                               
 5. Kỹ thuật cơ khí (60.52.01.03);        
 6. Lâm học (60.62.02.01);
 7. Nuôi trồng thủy sản (60.62.03.01);
 8. Kinh tế Nông nghiệp (60.62.01.15);
 9. CN Sinh học (60.42.02.01);                        
 10. CN Chế biến Lâm sản (60.54.03.01);                    
 11. Quản lý đất đai (60.85.01.03);
 12. Công nghệ Thực phẩm (60.54.01.01);        
 13. QL Tài nguyên & Môi trường (60.85.01.01);  
 14. Kỹ thuật Hóa học (60.52.03.01);
 15. Kỹ thuật Môi trường (60.52.03.20);    

Số lần xem trang : :4863
Nhập ngày : 26-10-2015
Điều chỉnh lần cuối :07-12-2015

Tiến độ học tập Khóa 2015

Thông báo cảnh cáo học vụ học viên Khóa 2015 - Cập nhật 19.6.2018(20-12-2017)

Thông báo v/v nhắc nhở tiến độ học tập khóa 2015(16-11-2016)

THỜI KHÓA BIỂU & BỐ TRÍ PHÒNG HỌC - HỌC KỲ II(16-02-2016)

Nhắc nhở hoàn thành các tín chỉ bổ sung đối với học viên ngành gần và ngành khác(13-01-2016)

THÔNG BÁO BÁO CÁO TÌNH HÌNH HỌC TẬP HKI & ĐĂNG KÝ MÔN HỌC HỌC KỲ II(03-12-2015)

THÔNG BÁO LỊCH THI TRIẾT HỌC KHÓA 2015(10-11-2015)

Điểm danh Lớp Triết học Khóa 2015(04-11-2015)

BỐ TRÍ PHÒNG HỌC CÁC LỚP CAO HỌC KHÓA 2015(26-10-2015)

KẾ HOẠCH HỌC TẬP KHÓA 2015(26-10-2015)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

HTML Hit Counters

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba sáu sáu sáu bốn

Xem trả lời của bạn !