XEM LỊCH ÔN THI

HƯỚNG DẪN LỐI VÀO KHU GIẢNG ĐƯỜNG SAU ĐẠI HỌC (Mới)

 THỜI GIAN ĐĂNG KÝ: Đăng ký vào giờ hành chính (Từ thứ Hai đến thứ Sáu; Giờ: 7h00 - 11h30 & 13h00 - 16h00)

Lưu ý: 

 - Môn Anh văn đăng ký trực tiếp tại trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM;

 - Môn Cơ bản và Cơ sở sẽ đăng ký tại Phòng Đào tạo Sau đại học;

 - Các anh chị khi đi đăng ký ôn thi đem theo 1 tấm hình thẻ 2 x 3 để làm thẻ vào lớp ôn thi;

Số lần xem trang : :11647
Nhập ngày : 04-05-2015
Điều chỉnh lần cuối :28-12-2016

TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2017

Hồ sơ tuyển sinh(08-03-2016)

Thông báo tuyển sinh TIẾN SĨ - năm 2017(11-03-2014)

Thông báo tuyển sinh THẠC SĨ - năm 2017 - Đợt 1(11-03-2014)

Danh mục ngành phù hợp, ngành đúng và ngành gần Tuyển sinh năm 2017(25-03-2014)

Trang liên kết

 

 

 

HTML Hit Counters