Phụ lục IX - HƯỚNG DẪN VIẾT LUẬN VĂN THẠC SĨ

(Trích Qui định về đào tạo trình độ Thạc sĩ của Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM ban hành theo quyết định số 3575/QĐ-ĐHNL-SĐH ngày 27/12/2014)

Số lần xem trang : :11105
Nhập ngày : 13-04-2015
Điều chỉnh lần cuối :13-04-2015

Phụ lục về Qui định Seminar chuyên ngành(13-04-2015)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

HTML Hit Counters

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai ba không hai năm

Xem trả lời của bạn !