Mục tiêu đào tạo: Sau khi tốt nghiệp học viên có khả năng:

*        Nghiên cứu và phát triển cây trồng năng suất cao trong hệ thống nông nghiệp bền vững

*        Ứng dụng hiệu quả các kiến thức chuyên sâu và kỹ thuật cao trong nghiên cứu và sản xuất cây trồng

 

Chương trình đào tạo (81-83 ÐVHT)

STT

Tên Môn học

ÐVHT

Giảng viên

TC

LT

TH

 

MÔN CHUNG

22

20

2

 

1

Triết Học

6

6

0

PGS TS.Vũ Tình, TS Lê Thị Kim Chi

2

Anh Ngữ

10

10

0

TS.Đoàn Huệ Dung

3

Tin Học

4

2

2

TS.Võ Văn Tuấn Dũng

4

Phương Pháp NCKH

2

2

0

PGS TS.Nguyễn Ngọc Tuân

 

MÔN CƠ SỞ & CHUYÊN NGÀNH

46

 

 

 

5*

Thống kê ứng dụng trong sinh học*

4

3

1

TS.Nguyễn Ngọc Kiểng

6*

Hệ thống nông nghiệp @

3

3

0

TS Phạm Văn Hiền

7

Sinh  Thực vật  nâng cao

3

3

0

TS. Phạm Hồng Ðức Phước, TS Bùi Minh Trí

8*

Sinh Học Phân Tử*

2

2

0

TS. Bùi Minh Trí

9

Khoa học & Công nghệ hạt giống

3

2

1

PGS.TS.Lê Quang Hưng

10

Kiểm soát cỏ dại

3

3

0

PGS TS.Dương Văn Chín

11*

Dinh dưỡng cây trồng*

3

3

0

PGS.TS.Huỳnh Thanh Hùng

12

Chọn giống cây trồng

3

2

1

PGS. Bùi Chí Bửu; TS. Nguyễn thị Lang

13

Phì nhiêu đất đai

3

3

0

PGS. Công Doãn Sắt; Th. Lê Văn Dũ

14

Cây Công Nghiệp ngắn ngày

4

4

0

PGS TS. Huỳnh Thanh Hùng

15

Cây công nghiệp dài ngày

4

4

0

PGS TS.Lê Quang Hưng , TS. Nguyễn Thị Huệ

16

Di Truyền Phân Tử ứng dụng*

3

2

1

PGS.Bùi Chí Bửu

17

Cây Lương Thực

3

3

0

PGS.Lê Minh Triết; PGS. Bùi Bá Bổng

18

Rau Hoa Quả

3

3

0

TS. Nguyễn Văn Kế

19

Seminar

2

 

 

 

 

MÔN TỰ CHỌN (chọn 3  -  5 ÐVHT)

 

 

 

 

1

Phòng trừ dịch hại tổng hợp

2

2

0

GS. Nguyễn Thơ

2

Bảo vệ Môi trường Nông nghiệp

3

3

0

PGS.TS. Bùi Cách Tuyến

2

Quản trị nông trại

3

3

0

TS. Phạm Thanh Bình

3

Ðộc chất  nông nghiệp

3

3

0

PGS TS. Bùi Cách Tuyến

4

Ðấu tranh sinh học

3

3

0

GS. Nguyễn Thơ và TS. Trần Tấn Việt

5

Nông lâm kết hợp

2

2

0

ThS. Nguyễn Văn Sở

 

LUẬN VĂN

15

 

 

 

Chú thích: Các môn học có dấu ( *): đề nghị Bộ quản lý C

Số lần xem trang : :3501
Nhập ngày : 01-10-2007
Điều chỉnh lần cuối :30-12-2008

Trang liên kết

 

 

 

 

 

HTML Hit Counters

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu bốn bảy không sáu

Xem trả lời của bạn !